VENSKABSKOR

Vi har fået tyske venner

First Choice vil gerne have et venskabskor i Tyskland, og det ser ud til, at det vil lykkes. Vi har nemlig fået kontakt til Choir Der Bodelschwing Kirche i Lübeck, der gerne vil være venner med os.

I september 2023 drog hele bestyrelsen og vores pianist Jens Krohn derfor til Lübeck for at drøfte og planlægge det fremtidige samarbejde med det tyske kor. Besøget var en stor succes.  Vi fik både lagt planer, lært nogle sange af hinanden og afprøvet nogle af de aktiviteter, som vi gerne vil gennemføre, når hele vores kor forhåbentligt i 2024 rejser til Lübeck.

Vi glæder os allerede til at synge sammen med vores nye korvenner, lære af hinanden, optræde sammen, råbe ’PROST’, og videreudvikle og styrke netværket mellem de to kor.

Besøget blev gennemført med støtte af Interreg, et støtteinstrument under EU, som har til formål at styrke samarbejdet i Europa på tværs af grænser. I det her tilfælde samarbejdet mellem på dansk side Region Syddanmark og Region Sjælland og på tysk side den nordlige del af Slesvig-Holsten

Koret har søgt om og fået fondsmidler fra Interreg til bestyrelsens tur til Lübeck:

Billeder fra bestyrelsen besøg hos venskabskoret “Choir Der Bodelschwing Kirche” i september 2023: